НЕГІЗІ 1913 ЖЫЛЫ 2 АҚПАНДА ҚАЛАНҒАН ҚАЗАҚТЫҢ ТҰҢҒЫШ ДЕМОКРАТИЯЛЫҚ ГАЗЕТІ

«Абай және ұлттық идея» деген тіркес тосындау естілуі мүмкін. Себебі, Абай лексиконында «ұлт» деген сөз жоқ және «ұлттық идея» деген ұғым біз үшін тым соны, ол бүгінгі таңда жиі айтылып, талқыланып жүр, әрі әртүрлі мағынада қолданылуда. Бірақ,...

Өзге мақалалар