НЕГІЗІ 1913 ЖЫЛЫ 2 АҚПАНДА ҚАЛАНҒАН ҚАЗАҚТЫҢ ТҰҢҒЫШ ДЕМОКРАТИЯЛЫҚ ГАЗЕТІ

Ғылым мен білімнің, техниканың дамуы адамзат өмірін біршама жеңілдеткенімен, экожүйеге кері әсерін тигізуде. Қазіргі таңда табиғи ландшафттарға нұқсан келуден бөлек, атмосфераның ластануы жаһандық жылынуға алып келеді.  Елімізде ауаның ластану деңгейі де айтарлықтай жоғары. Мәселен, республикамыздағы көліктерден ғана шығатын түтіннен...

Өзге мақалалар